TH

กิจกรรมเพื่อการศึกษา

“เซ็น กรุ๊ป” เซ็น MOU 31 วิทยาลัยชื่อดัง สร้างเครือข่ายพัฒนาความรู้และประสบการณ์ พร้อมผลักดันนักศึกษาและต่อยอดสู่การทำงานแบบมืออาชีพ
8 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม
“เซ็นกรุ๊ป” มอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรพนักงาน ประจำปี 2563
19 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม
เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป” มอบทุนเซ็นเพื่อบุตรพนักงาน ต่อยอดการศึกษาให้บุตรหลานพนักงานอย่างยั่งยืน
14 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่สหชุมชนมุสลิมบ้านป่า เนื่องในเทศการวันเด็ก ประจำปี 2561
12 มกราคม 2561
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท เซ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมทำดีเดือนเกิด โดยได้นำแยมโรลจากร้านโมริ นมกล่อง หนังสือ ดินสอสี และของเล่นมอบให้แก่น้องๆ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
3 พฤศจิกายน 2557
อ่านเพิ่มเติม
  • 1